Наредби
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
28.02.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси