Други документи
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
16.03.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси