ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“.

Дата на публикуване: 27.03.2020 00:00

Обява

Информация

Документация

Проектна документация

03.04.2020г - ЗАПИТВАНЕ

06.04.2020г - ОТГОВОР

06.04.2020г - ТИПОВ ПРОФИЛ

15.04.2020г. - ПРОТОКОЛ

Потърсете в сайта