ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци.

Дата на публикуване: 31.03.2020 00:00

31.03.2020г. - Запитване за оферти

31.03.2020г. - Техническа спецификация

31.03.2020г. - Ценово предложение

31.03.2020г. - КС - КСС

08.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради липс на входирани оферти.

Потърсете в сайта