Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци"

Дата на публикуване: 01.04.2020 00:00


01.04.2020г. - Запитване за оферти

01.04.2020г. - Техническа спецификация

01.04.2020г. - Консултация

09.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради липс на входирани оферти.

Потърсете в сайта