Профил на купувача
„Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци".
30.04.2020

30.04.2020г. РЕШЕНИЕ

30.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ

30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси