„ Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци"

Дата на публикуване: 30.04.2020 00:00

30.04.2020г. РЕШЕНИЕ

30.04.2020г. ПОКАНА

30.04.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.07.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 09.07.2020г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

09.07.2020г.  Протокол-1

09.07.2020г. Протокол - окончателен

10.07.2020г. Решение

02.10.2020г. Договор

13.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

Наименование Брой тегления
Dogovor.7z 94 Изтегли документ с име "Dogovor.7z"

Потърсете в сайта