Профил на купувача
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
05.05.2020

05.05.2020г. РЕШЕНИЕ

05.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ

05.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси