Наредби
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.04.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси