Новини
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
20.05.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси