Други документи
СПРАВКА На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС
27.05.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси