Наредби
Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
29.06.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси