Други документи
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година
31.07.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси