Други документи
Отчет за дейността на общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.06.2020 г.
31.08.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси