Новини
Инвестиционно предложение „Производство на пъстърва и пъстървови риби в съществуващите канали на Мелничен комбинат - гр. Бойчиновци,кв. Огоста”, ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци
06.10.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси