Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-27 от 15.06.2021г.-уведомление за изготвен проект за изменение Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ за УПИ IX - 247 и X - 247, кв.38, по плана на с.Громшин, общ.Бойчиновци.


Наименование Брой тегления
Пулично обявление №32.pdf 3 Изтегли документ с име "Пулично обявление №32.pdf"

Потърсете в сайта