Указания от министъра на околната среда и водите за процедиране на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти по реда на екологичното законодателство, свързани с дейности по обезлесяване на горски територии

Дата на публикуване: 26.04.2022 14:01
Указания

Наименование Брой тегления
Указания от МОСВ.pdf 15 Изтегли документ с име "Указания от МОСВ.pdf"

Потърсете в сайта