ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИЛАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
04.12.2014
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси