ДГ "ЗВЕЗДИЦА" с.Лехчево
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
27.06.2017
ИСТОРИЯ

През далечната 1945 година в село Лехчево e открита забавачница за занимаване на децата от предучилищна възраст,два до три месеца през летния сезон,а през есента на 1964г. в Лехчево се открива зимна детска градина,която действа през целия период на учебната година. Така през годините детска градина била сезонна.През 1962 г. официално се открива целодневна детска градина, която работи през цялата година първоначално с две групи. Нейното име било ЦДГ ,,Валентина Терешкова,,. Записани били около 80 деца.

През 1998г.ЦДГ,, Валентина Терешкова” бива преименувана на ЦДГ,,Звездица”.
През 2004 ЦДГ се преобразува на ОДЗ - Обединено детско заведение, за деца от 10 месеца до 7 години.
През месец май на 2007 г. ОДЗ ,,Звездица” започва цялостен ремонт – кухненски блок, покрив , нова дограма, саниране на сградата, козметичен ремонт на помещенията. На 07.10.2007г. в присъствието на много гости и благословията на Негово Преосвещенство Дометиан бе извършен водосвет на обновеното детско заведение.
По-късно през 2008 година към децата на Лехчево се присъединяват и техни връстници от село Громшин и село Бели брод.
Във връзка с новия Закон за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 г. ОДЗ ,,Звездица” се преименува на Детска градина ,,Звездица” - привлекателна с външния си вид, санирана, освежена, сменена дограма и поддържан двор, просторни спални и занимални помещения и модерна кухня.
Днес в ДГ,,Звездица” работи педагогически екип от високо квалифицирани учители, които създават всички необходими условия за:
- развитие на емоционално – волевата сфера;
- формиране сферата на интересите и мотивите на поведение;
- цялостно изграждане на детската личност.

Детската градина - педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

Мисията на ДГ ,,Звездица” е:
- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
- да мотивира учителите да реализират в най–висока степен уменията си;
- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст.

ВИЗИЯ

Визията е реалистична и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. В общественото пространство детската градина да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители. Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:
- място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно
- предпочитана среда за 10 м. – 7 годишните деца,където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно–физическо развитие.
- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация
- средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси