Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 7 - 2018 - „Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци“
13.08.2018
Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци

13.08.2018г. - РЕШЕНИЕ

14.08.2018г. - ДОГОВОР

15.08.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

23.08.2018г. - Окончателно плащане съгласно раздел III, чл.4, ал.1, т.1 от Договор ПО - 5 от 14.08.2018г. Стойност на плащането 44 798,76 лв. (читиридесет и четири хиляди и седемстотин деветдесет и осем лева и 76 стотинки) без ДДС. фактура № 0000002815

27.08.2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси