Други документи
ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Разрешаване на Иван Ганов Цеков, да възложи изработването проект за Подробен устройствен план
05.12.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси