ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява

19.06.2019г. - Документация

27.06.2019г. - Удължаване

28.06.2019г. - Във връзка факта, че в предвиденият в ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 27.06.2019г. срок липсват достатъчно входирани индикативни оферти, община Бойчиновци удължава същия до 17:00 на 04.07.2019г.

Всички останали условия от с ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 19.06.2019г. остават същите.

09.07.2019г. - Оферти

09.07.2019г. - Протокол
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси