Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2019 - „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
21.06.2019

21.06.2019г. - РЕШЕНИЕ

21.06.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

21.06.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.07.2019г. - ЗАПИТВАНЕ

12.07.2019г. - ОТГОВОР


15.08.2019Г. Протокол-1

30.08.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 04.09.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

17.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

17.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 3

17.09.2019г. - РЕШЕНИЕ

06.04.202г. - ДОГОВОР

06.04.2020Г. - Обявление за възложена поръчка

 

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси