Други документи
ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява РЕШЕНИЕ № 502 протокол № 53/26.06.2019 г
28.06.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси