Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2019 -„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
02.07.2019

02.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

02.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

02.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.08.2019Г. Протокол-1

30.08.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 04.09.2019г. от 13:10 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

17.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

17.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 3

17.09.2019г. - РЕШЕНИЕ

06.04.202г. - ДОГОВОР

06.04.2020Г. - Обявление за възложена поръчка

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси