Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2019 - Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
24.07.2019
25.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

25.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

25.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

25.07.2019г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

09.12.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 12.12.2019г. от 15:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

18.12.2019г. Протокол 2

18.12.2019г. Протокол 3

18.12.2019г. Протокол 3.1

18.12.2019г. Решение

05.02.2020г. ДОГОВОР

12.02.2020г. Обявление за възложена поръчка Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси