Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2019 - "РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 2019г.
26.07.2019
26.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

26.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

26.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

18.10.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 24.10.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

08.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

08.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 3

08.11.2019г. - РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси