Други документи
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./
02.08.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси