Други документи
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година
02.08.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси