Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 7 - 2019 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, СЕЛО ЛЕХЧЕВО, СЕЛО ВЛАДИМИРОВО, СЕЛО МЪРЧЕВО И СЕЛО КОБИЛЯК, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.09.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на
18.09.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

09.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

13.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

18.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 3

18.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 4

20.09.2019г. - РЕШЕНИЕ

15.10.2019г. - ДОГОВОР ПО-3 2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси