Новини
ПРИЕТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.
03.09.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси