ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
04.09.2019
04.09.2019г. - Покана

04.09.2019г. - Документация

23.10.2019г. - Оферти

23.10.2019г. - Протокол
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси