Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ДГ „Зора”- с. Мърчево, ДГ „Щурче” - с. Портитовци и ДГ Звездица - с. Лехчево” - 2019

Дата на публикуване: 08.10.2019 14:24
08.10.2019г. - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

08.10.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

21.10.2019г. - ОФЕРТА 1

21.10.2019г. - ОФЕРТА 2

21.10.2019г. - ПРОТОКОЛ

Потърсете в сайта