Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ДОЙЧЕ ГРУП" ЕООД - "Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40", с.Мърчево, общ.Бойчиновци
01.11.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси