ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

Дата на публикуване: 22.01.2020 00:00

22.01.2020г. ПОКАНА

22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ

30.01.2020г. Удължаване

05.02.2020г. ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ

05.02.2020Г. ПРОТОКОЛ

Потърсете в сайта