ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
22.01.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси