ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
22.01.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси