ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“

Дата на публикуване: 22.01.2020 00:00

22.01.2020г. ПОКАНА

22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ

30.01.2020г. Удължаване

05.02.2020g. ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ

05.02.2020Г. ПРОТОКОЛ

Потърсете в сайта