Решения на ОбС от 2020г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 00:00

24.01.2020г. - Решения на ОбС от №26 до №32


06.02.2020г. - Решения на ОбС от №33 до №39


21.02.2020г. - Решения на ОбС от №40 до №50


16.03.2020г. - Решения на ОбС от №51 до №62


13.04.2020г. - Решения на ОбС от №63 до №68


13.04.2020г. - Решения на ОбС от №69 до №70


27.05.2020г. - Решения на ОбС от №71 до №78


29.06.2020г. - Решения на ОбС от №79 до №82


31.07.2020г. - Решения на ОбС от №83 до №86


10.08.2020г.  - Решение на ОбС №87


31.08.2020г. - Решения на ОбС от № 88 до № 93


10.09.2020г. - Решение на ОбС №94, взето на подпис


10.09.2020г. - Решение на ОбС №95, взето на подпис29.09.2020г. - Решение на ОбС №96 до №10405.10.2020г. - Решение № 105 от Пр.№ 17/ 02.10.2020 г


03.11.2020г. - Решения на ОбС от № 106 до № 113 от Пр. № 19/28.10.2020 г. 

23.11.2020г. - Решения на ОбС от № 114 до № 121 от Протокол № 20/25.11.2020 г.            
03.12.2020г. - Решение № 122 от Протокол №21/02.12.2020 г. 
14.12.2020г. - Решение № 123 от Протокол № 22/10.12.2020 г.
30.12.2020г. - Решения на ОбС от №124 до № 130 от Протокол № 23/23.12.2020 г.Потърсете в сайта