Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ (ОПРГТ) – МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТ
03.07.2020
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ (ОПРГТ) – МОНТАНА И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТEO_OPRGT_MontanaPrilozhenie_1_Karti_OPRGT_zonaD_Alt_1&2Prilozhenie_2_Inf_2.1.6._zhivotinski_svyatPrilozhenie_3_Karta_ZT&ZZPrilozhenie_4_GFSPrilozhenie_5_Informatsia_kumulativen_efektPrilozhenie_6_Spravka_stanovistha_zadaniePrilozhenie_8_NTResumeОбява за среща за обществено обсъжданеПРОЕКТ ОКОНЧАТЕЛЕН МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
30.06.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.
30.06.2020
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020г.

Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 29.06-03.07.2020
26.06.2020
Планирани прекъсвания за област Монтана за периода 29.06-03.07.2020

Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана - СПИСЪК на свободните работни места за 26.05.2020 г.
26.06.2020
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана - СПИСЪК на свободните работни места за 26.05.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването
19.06.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси