Програми


21.02.2022
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

31.01.2022
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 година

03.02.2021
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

30.12.2020
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

07.02.2020
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 година

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471

Потърсете в сайта