Други документи


02.05.2023
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

06.03.2023
Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 година.  

30.01.2023
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

30.01.2023
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

30.01.2023
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 – 31.12.2022 ГОДИНА

29.07.2022
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.06.2022 ГОДИНА

Потърсете в сайта