ИЗБОРИ 2014 - ПАРЛАМЕНТАРНИ

Дата на публикуване: 07.08.2014 00:00
ЗАПОВЕД №406/07.08.2014г. относно "Образуване на избирателни секции на територията на община Бойчиновци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 година" ...тук

Приложение №1 ...тук

Към Прил.1 (Граници) ...тук

Заповед № 414/18.08.2014г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци ...тук

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Решение № 672-НС/13.08.2014г. на ЦИК, относно назначаване на Секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014г. ...тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ на секциите в община Бойчиновци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Заповед № 442/01.09.2014г. относно разрешените места за поставяне на агитационни материали ...тук

Заповед №464/12.09.2014г. относно секции за гласуване на избиртели с увредено зрение ...тук,

Съобщение относно секции за гласуване на избиртели с увредено зрение ...тук

СЪОБЩЕНИЕ на Общинска администрация гр. Бойчиновци във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.,относно изтичането на срока за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгласно чл.43, ал.2 от Изборния кодекс. ...тук

СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014г. ...тук

ПОКАНА към ръководствата на Секционните избирателни комисии за провеждане на обучение ...тук

СЪОБЩЕНИЕ относно гласуването на български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност ...тук

Заповед №502 от 02.10.2014г. относно спазването на обществения ред в изборния ден ...тук

Потърсете в сайта