Избори 2014г. - Европейски парламент

Дата на публикуване: 01.04.2014 08:49
Централна избирателна комисия

Изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Районна избирателна комисия

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЗАПОВЕД №124/31.032014г. относно "Образуване на избирателни секции на територията на община Бойчиновци за произвеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 година" ...тук

Покана за консултации за състава на СИК ...тук

ЗАПОВЕД №141 от 08-04-2014г. на кмета на община Бойчиновци относно "Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Бойчиновци за провеждане на избори за Европейски парламент на 25-ти май 2014г." ...тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ на секциите в община Бойчиновци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Заповед №155 на кмета на община Бойчинивци относно обявяване на избирателните списъци ...тук

Заповед №158 на кмета на община Бойчинивци относно местата за поставяне на агитационни материали ...тук

Заповед №185 на кмета на община Бойчинивци относно продажбата на спиртни напитки и нарешаване на обществения ред в изборния ден с цел осигуряване на нормална обстановка за провеждане на избори ...тук

Съобщение на общинска администрация Бойчиновци към гражданите, имащи право на гласуване, относно срока за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгл. чл.43, ал.2 от Изборния кодекс ...тукЦентрална избирателна комисия

Изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Районна избирателна комисия

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

ЗАПОВЕД №124/31.032014г. относно "Образуване на избирателни секции на територията на община Бойчиновци за произвеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 година" ...тук

Покана за консултации за състава на СИК ...тук

ЗАПОВЕД №141 от 08-04-2014г. на кмета на община Бойчиновци относно "Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Бойчиновци за провеждане на избори за Европейски парламент на 25-ти май 2014г." ...тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ на секциите в община Бойчиновци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Заповед №155 на кмета на община Бойчинивци относно обявяване на избирателните списъци ...тук

Заповед №158 на кмета на община Бойчинивци относно местата за поставяне на агитационни материали ...тук

Заповед №185 на кмета на община Бойчинивци относно продажбата на спиртни напитки и нарешаване на обществения ред в изборния ден с цел осигуряване на нормална обстановка за провеждане на избори ...тук

Съобщение на общинска администрация Бойчиновци към гражданите, имащи право на гласуване, относно срока за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, съгл. чл.43, ал.2 от Изборния кодекс ...тук

Заповед №186 на кмета на община Бойчинивци относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ...тук

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България ...тук

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждане на избори за Европейски парламент от Република България на 25.05.2014г. ...тук

Потърсете в сайта