Кметства

Дата на публикуване: 21.01.2012 00:00

 

Кметства

Кметове на кметства и кметски наместници
мандат 2019 – 2023 г

 

 

 

Кметски наместник с. Бели брод
Цветко Цветков                                   09516 / 29-50; 0886 853 066

 

Кмет на кметство Владимирово
Стефка Николова                                09514 / 22-20; 0884 330 068

Кмет на кметство Громшин
Наталия 
Върбанова                            09512 / 22-10; 0884 330 067


Кмет на кметство Ерден
Еленка Василева                                 09513 / 25-57; 0888 150 033


Кметски наместник с.Кобиляк
Цецка Първанова                                09517 / 22-20; 0887 900 065

Кмет на кметство Лехчево
Александър Александров                   0877613284; 0887 900 055

Кмет на кметство Мадан
Ангел Ангелов                                      09513 / 60-60; 0886 853 059

Кмет на кметство Мърчево
Иван Иванов                                        09518 / 22-20; 0885 350 441

Кметски наместник с. Охрид
Трифон Денков                                    09513 / 25-28; 0888 150 103


Кмет на кметство Портитовци
Кирил Янев                                           09513 / 30-24; 0887 900 058


Кметски наместник с. Бели брег
Тодор Петров                                        09512 / 22-20; 0888 151 144

Кметски наместник с.Пали лула
Ивелина Матева                                    09513 / 25-13; 0886 881 018

 


  1. Кметства - Текуща страница
  2. Зам. кметове
  3. Кмет

Потърсете в сайта