Кметства

 

Кметства

Кметове на кметства и кметски наместници
мандат 2019 – 2023 г

 

 

 

Кметски наместник с. Бели брод
Цветко Илиев Цветков                   09516 / 29-50; 0886 853 066

 

Кмет на кметство Владимирово
Стефка Борисова Николова           09514 / 22-20; 0884 330 068

Кмет на кметство Громшин
Наталия 
Ангелова Върбанова         09513 / 92-09; 0884 330 067


Кмет на кметство Ерден
Еленка Пенкова Василева              09513 / 25-57; 0888 150 033


Кметски наместник с.Кобиляк
Панайот Михайлов Нацов               09517 / 22-20; 0887 900 065

Кмет на кметство Лехчево
Александър Иванов Александров   09516 / 22-11; 0887 900 055

Кмет на кметство Мадан
Ангел Георгиев Ангелов                 09513 / 60-60; 0886 853 059

Кмет на кметство Мърчево
Иван Цветанов Иванов                   09518 / 22-20; 0885 350 441

Кметски наместник с. Охрид
Трифон  Иванов Денков                09513 / 25-28; 0888 150 103


Кмет на кметство Портитовци
Кирил Василев Янев                      09513 / 30-24; 0887 900 058


Кметски наместник с. Бели брег
Тодор Захариев Петров                  09512 / 22-20; 0888 151 144

Кметски наместник с.Пали лула
Ивелина Димова Матева                09513 / 25-13; 0886 881 018

 

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси