Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси