Справки (устни и писмени) от кадастъра

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси