Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси