Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси