Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси