Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси